ลงทะเบียนออนไลน์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
 Onsite ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไม่จำกัดจำนวน)
รหัสเข้าร่วมประชุม YCp7gPHhK78 (92774744 from video systems)

จำนวนรับ บุคลากร : ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนแล้ว 301 ท่าน
  เช็คอินแล้ว 262 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 –12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อสอบถาม
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1190 https://www.hrd.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : วรรณพร รุจิพงษ์กุล (กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00 น.
สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)
เช็คอิน 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 - 11:00 น.

ไม่อยู่ในช่วงเปิดให้ลงทะเบียน

slot slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam
scatter hitam slot thailand slot pulsa

Situs Toto

rokokbet

Situs Toto

rokokbet

Situs Toto

ROKOKBET

Togel Resmi Terpercaya Togel Resmi Bo Terpercaya Togel Favorit Situs Togel Terpercaya Scatter Hitam