ลงทะเบียนออนไลน์
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในกิจกรรม Session Leader Talks (Leadership Camp: 21st Century Skills for Global Citizen)
18 มิถุนายน 2567 เวลา 09:30 - 11:30 น.
 Onsite ณ ห้อง 4A04 - 4A05 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล อาคารนวมิทรราชินี มจพ. (จำกัดจำนวน 20 ท่าน)

จำนวนรับ บุคลากร : จำกัดจำนวน 20 ท่านนักศึกษา : จำกัดจำนวน 20 ท่าน
ลงทะเบียนแล้ว 4 ท่านบุคลากร : 3นักศึกษา : 1
  เช็คอินแล้ว 0 ท่าน
รายละเอียดกิจกรรม
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในกิจกรรม Leadership Camp: 21st Century Skills for Global Citizen ในช่วง Session Leader Talks วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 11.30 น. ***ไม่เสียค่าใช้จ่าย*** Session : Opening Ceremony & Leader Talks Date : 18 June 2024 Time : 09.00 - 12.00 Venue : Room 4A04 - 4A05 Faculty of Information Technology and Digital Innovation, Navamindrarajini Building, KMUTNB (Bangkok) 09.30 - 10.30 1st Speaker : Mr. Jay Teo, Business Development Consultant (Southeast Asia, Japan And Korea), Chief Executive Officer, AMW Tech Pte Ltd Topic : Unleashing the Future: AI, Robotics and Automation Redefining Possibilities 10.30 - 11.30 2nd Speaker : Assoc. Prof. Dr. Malinee Sriariyanun, KMUTNB Assistant President for Internationalization Strategies and Special Affairs Topic : How to overcome systemic barriers that hinder women participation in STEM

ติดต่อสอบถาม
ICC 0899828008 https://www.icc.kmutnb.ac.th
สร้างกิจกรรมโดย : พิมพ์วลัญช์ มูสิกพันธ์ (ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี)
รับลงทะเบียน 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. - 18 มิถุนายน 2567 เวลา 06:00 น.
เช็คอิน 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

ไม่อยู่ในช่วงเปิดให้ลงทะเบียน